Productcategorieën

Adjuvanten zijn toevoegingsmiddelen aan gewasbeschermingsmiddelen om de toepassing te verbeteren. Dit kan een functie als hechter, uitvloeier, aanzuren of reiniger zijn. Daarnaast zijn er ook toevoegingen voor het verminderen van schuimvorming of drift.

Bladmeststoffen zijn uitermate geschikt om het gewas van nutriënten te voorzien. Voornamelijk in omstandigheden dat de bodem deze niet kan leveren (o.a. uitspoeling of absorptie). Bladmeststoffen zijn ook efficiënter dan bodemmeststoffen. Door goed te kijken wat het probleem is kan een langzaam of snelwerkende bladmeststof worden ingezet.

Naast deze producten verkoopt Agro-Vital een aantal speciale meststoffen. Waaronder Flex-Fertilizer, Efficiënt-28, Humostart & Alloy meststoffen. Dit zijn meststoffen met een speciale eigenschap, zowel vloeibaar, als bladmeststof en als granulaat.

Vloeibare meststoffen worden voornamelijk gebruikt voor opkomst of tijdens het poten/ zaaien. Ook toepassing in fertigatie is mogelijk. Het voordeel van een vloeibare meststof is dat deze niet meer opgelost hoeft te worden en daardoor sneller beschikbaar is dan bijvoorbeeld een korrelmeststof.

Gewaskalender productoverzicht