Speciale meststoffen

De werking van metaallegeringen als meststof. Legeringen ontstaan bij het versmelten van verschillende metalen. Bij het stollen vormen ze kristallen welke na vermaling een groter effectiviteit als meststof vertonen als dezelfde componenten in de zoutvorm.

Calcifert S is de meest pure calcium/zwavel korrel voor akkerbouw en grasland met een tekort aan calcium en zwavel

Crystal Green is een microgranulaat op basis van magnesiumammoniumfosfaat. De meststof is optimaal beschikbaar dankzij behandeling met Root Activated Technology. Bovendien is Crystal Green toegestaan binnen de derogatie, waardoor het uitermate geschikt is als startmeststof in de mais.

Efficiënt-N-t28 is een in Italië ontwikkelde stikstofmeststof met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen.

HumoStart is een innovatieve meststof in de vorm van een micro-granulaat, met zeer snel opneembare stikstof en fosfaat. De speciale kort verzurende formulering waarbij ook in een basisch milieu zowel de stikstof als de fosfaat snel vrijkomt, geeft een duidelijk start effect op het gewas. HumoStart wordt dicht bij het zaad geplaats zonder dat dit een negatief effect heeft op de kieming of opkomst van het gewas.

PersiS90t Pro is een zwavelmeststof op basis van Elementair zwavel (S). Deze vorm van zwavel spoelt niet uit, zoals het geval is bij de meeste minerale zwavelmeststoffen. Elementaire zwavel wordt gedurende het seizoen omgezet door het bodemleven in het plant opneembare SO₄²-.