Missie

In een tijd waar milieu een steeds belangrijker rol gaat spelen en grondstoffen almaar duurder worden is het efficiënt(er) gebruik van gewasbescherming en bemesting een must. Agro-vital denkt haar doel te kunnen verwezenlijken door het importeren en/of produceren van innovatieve technieken op het gebied van zowel gewasbescherming als bemesting.

Agro-vital, met minder input een goed resultaat