Bladmeststoffen

Bladkali TS is een speciale bladmeststof voor het toedienen van extra kalium (25% K20) als bladvoeding. Tevens is Bladkali TS rijk aan zwavel (42% SO3). De kali basisbemesting kan hierdoor grotendeels weggelaten worden. Bladkali TS bevat geen chloor.

Boron 15 is een speciaal door Headland geformuleerde Borium blad-meststof op basis van 150 gram borium in de vorm van boorzuur per liter. Boron 15 is zodanig geformuleerd dat het zeer snel wordt opgenomen door de plant. De formulering is volledig veilig bij mengingen met andere middelen.

Deze bladmeststof bevat calcium en borium. Gebruik CalciMax bij gewassen die calcium en borium nodig hebben, zoals appels, tomaten, aardappelen, paprika’s, sierteelt, sla, selderij en bloemkool.

De zachte kracht tegen stip. Met een nieuwe calcium werkzame stof, maar zonder minerale stikstof, daardoor tot aan het eind van het seizoen te gebruiken. Bevat geen agressieve Chloriden, dus veilig voor uw gewas.

Calin W* is een calcium bladmeststof op basis van een zeer bijzondere Calcium formulering. Calin W* wordt door zijn speciale formulering zeer snel door het blad opgenomen. Calin W* wordt dan toegepast wanneer men de plant op zeer korte termijn van extra calcium wil voorzien.

Deze speciaal bladmeststof op basis van fosfaat, magnesium en kalium beïnvloed de knolzetting positief als deze wordt toegediend bij het begin van de knolzetting van de aardappelen. Tevens is het product uitermate geschikt bij fosfaatgebrek in o.a. maïs.

Efficiënt-N-t28 is een in Italië ontwikkelde stikstofmeststof met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen.

Nitraten worden zeer snel door het blad opgenomen en zijn dan ook uitermate geschikt bij acute gebrekverschijnselen. Door Jett in te zetten in een doorspuitschema kan dit product ook goed van pas komen bij gewassen die gedurende langere tijd behoefte hebben aan mangaan.

Koper geformuleerd als een suspensie van koperoxichloride. De nadelen van een poeder worden in deze formulering ondervangen door een stabiele suspensie. Door toevoeging van een speciale hechter blijft deze formulering goed op het te spuiten oppervlak aanwezig en is derhalve veel effectiever dan poeders.

Hoog geconcentreerde magnesium in een carbonaat vorm. Carbonaten werken langzaam maar blijven wel lang werkzaam Mag500 heeft een zeer goede regenvastheid. Deze combinatie maakt Mag500 zeer geschikt als bladmeststof voor chronisch magnesium gebrek.

Mangaan 500 is een klassieke mangaan bladmeststof op basis van mangaancarbonaat. Carbonaten werken langzaam maar langdurig. Dit product is dan ook uitermate geschikt op gronden waar een chronisch mangaantekort valt te verwachten.

Prins is een speciaal geformuleerde magnesium bladmeststof op basis van magnesiumnitraat. Zacht voor het gewas en wordt snel opgenomen door het blad. Hierdoor is Prins zeer geschikt voor acuut gebrek of in een doorspuitschema voor langdurige beschikbaarheid.

Quadro is een bladmeststof met Mn, Cu, Zn en S. Deze combinatie draagt bij aan een weerbare teelt. Gewassen met een tekort aan nutriënten zijn vatbaarder voor ziekten en abiotische stress.

Root 66 is een bladmeststof op basis van 6% magnesium- en 6% mangaannitraat. Deze meststof wordt door de nitraatformulering snel opgenomen door het blad.

SPleNdour-K is een plantvriendelijke vloeibare bladmeststof die een efficiënte N-P-K-bron levert met toegevoegde zwavel, mangaan en zink. Fosfaat is in de orthofosfaat vorm voor een snelle werking.

Vegetal+ is een NPK bladmeststof met mangaan, zink, borium en koper. Door toevoeging van humuszuren is dit product zeer geschikt voor gewassen die een snelle stimulans kunnen gebruiken.

Zink FL is een stabiele bladmeststof op basis van zinkoxide. Bevat 700g/l zink.

Zwavel 80 is een bladmeststof met 800g/l zwavel. Tekort aan zwavel heeft een direct negatieve invloed op opbrengst en kwaliteit.