Calin W*

Calin W* is een calcium bladmeststof op basis van een zeer bijzondere Calcium formulering.

Calin W* wordt toegepast wanneer men de plant op zeer korte termijn van extra calcium wil voorzien. Normaalgezien kunnen calcium bladmeststoffen slechts zeer moeizaam de opperhuid passeren. Door zijn speciale formulering lukt dit met Calin W* uitstekend waardoor slechts een zeer lage dosering noodzakelijk is.

Toepassingsgebied:
Calin W* is toepasbaar in alle gewassen waarin een extra calciumgift noodzakelijk geacht wordt. 

Dosering:
Dosering 0,25 liter per ha in 250 á 300 liter water.

Gebruiksaanwijzing:
Vul de spuit met de helft van het benodigde water. Voeg vervolgens Calin W* aan het water toe terwijl het mengmechanisme in werking blijft. Vul vervolgens de tank af. Zorg voor een goede bladbedekking. Bij voorkeur een fijne tot middelfijne druppel gebruiken. Bij wisselvallig weer kan het raadzaam zijn een hechter (Agro-Vital Guard) aan de spuitvloeistof toe te voegen om de regenvastheid te verbeteren. Eventueel meerdere keren herhalen met een tussentijd van 2 weken.

Calin W* niet toepassen in wildfourage gebieden daar het meeste wild negatief reageert in de voeding opname van gewassen welke zijn bespoten met Calin W*.

Verpakking:

1L