Prins

Agro-Vital Prins is een bladmeststof op basis van magnesiumnitraat voor gebruik in de land- en tuinbouw
Bevat 80 gram magnesium geformuleerd als magnesiumnitraat.

Gehalte:
Magnesium (Mg): 80 g/l

Doseringen:
Preventief of bij eerste symptomen: 1.25 liter/ha
Bij duidelijke gebrek: 2.50 liter/ha
Bij ernstige gebrekverschijnselen is herhaling aan te bevelen.

Tijdstip van toediening:
Toepassen op elk tijdstip tijdens de groei zodra magnesiumgebrek wordt verwacht of wanneer magnesiumgebrek wordt waargenomen. Aangezien een bladmeststof via het blad moet worden opgenomen is een zekere hoeveelheid blad noodzakelijk voor een goede werking. Gewassen met een grotere magnesium behoefte (granen, aardappelen en zachtfruit) hebben baat bij een regelmatige herhaling van een magnesium bespuiting.

Watervolume:
Spuit Agro-Vital Prins in ten minste 200 liter water per ha. Toevoeging van Agro-Vital Guard wordt onder wisselvallige weersomstandigheden aanbevolen om regenvastheid van Agro-Vital Prins te verbeteren.

Aanmaken:
Vul de tank met de helft van de benodigde waterhoeveelheid. Voeg de benodigde hoeveelheid Agro-Vital Prins toe terwijl u het roermechanisme hebt ingeschakeld. Vul vervolgens de tank af tot de totaal benodigde hoeveelheid te verspuiten vloeistof. Laat tijdens het verspuiten het roermechanisme ingeschakeld. Laat een aangemengde vloeistof niet zonder ingeschakeld roermechanisme staan.

Mengbaarheid:
Agro-Vital Prins is mengbaar met de meeste op de markt zijnde gewasbeschermingsmiddelen. Neem bij twijfel over mengbaarheid contact op met uw leverancier. Agro-Vital Prins is niet mengbaar met middelen waarin de werkzame stof benazolin is verwerkt.

Bewaring:
Droog en koel bewaren in een voor gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurde opslag.
Bewaar Agro-Vital Prins bij een temperatuur van minimaal 5 graden Celsius.