Nieuws

26 Feb 2021

Crystal Green: nuttig hergebruik van fosfaat

Meststof toegestaan voor gebruik bij derogatie Crystal Green van Agro-Vital in Noordwolde is een herwonnen fosfaatmeststof uit rioolslib en mag worden toegepast binnen derogatie. Crystal Green is de eerste concrete stap in het recyclen van grondstoffen voor hergebruik als meststof. De eerste proeven op zand en klei tonen positieve resultaten. Opvallend is de hogere zetmeel- …

Lees verder
01 Jan 1970

Als het moet, kan Akkerbouw zonder kunstmest

In Akker van het Noorden van juli 2020 een uitgebreid artikel over de visie van Agro-vital. Het gebruik van kunstmest staat, zeker in Nederland, onder toenemende druk. Kan de akkerbouw eigenlijk helemaal zonder? Agro-vital directeur Jan Feersma Hoekstra verdiepte zich erin en meent van wel. Op klei tenminste, zandgrond wordt lastiger. ‘Verdiep je in alternatieven …

Lees verder
01 Jan 1970

Bokashi lijkt goede voeding voor bodemleven

Bokashi lijkt een interessantere voedingsbron voor het bodemleven dan compost. Dat blijkt uit ervaringen van de telersgroep Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka) in samenwerking met waterschap Hollandse Delta. De bokashimethode, om van organische reststromen een bodemverbeteraar te maken, berust op fermenteren. Fermentatie is een anaerobe omzetting van organische stof door micro-organismen, die …

Lees verder
24 Dec 2020

Werken aan een duurzame toekomst? Wij zoeken nieuwe collega’s!

Wil jij mee bouwen aan onze passie? Dan ligt er misschien een mooie carrière voor je in het verschiet bij EM Agriton BV | Agriton Group The Netherlands.

Lees verder