Soil Fix

Middel ter voorkoming van verstuiving

Soil Fix is een in Engeland ontwikkeld hechtingsmiddel ter voorkoming van stuifschade in akkerbouw gewassen. Tevens wordt het middel aangewend ter voorkoming van irrigatie erosie van hellende oppervlakken.

In een lagere dosering kan het middel worden aangewend om herbiciden in de bovenlaag van de grond te fixeren. Dit om uitspoeling te voorkomen en een langere werking te bewerkstelligen.

Dosering:
– Om verstuiving tegen te gaan: 50 tot 100 liter per ha.
– Om herbicides in de bovenlaag vast te leggen: 10 – 25 liter per ha.