Rino

Rino superuitvloeier  voor verbeterde werking van GBM

Bevat: 100% polyether-polymethyl siloxane co-polymeer (gelijk aan 85% w/w polyalkylene oxide gemodiceerde heptamethyl siloxane) Speciaal als uitvloeier voor de land- en tuinbouw.
Toepassing: Voor het verbeteren van de werking van herbicides, systemische fungicides, systemische insecticides en groeiregulatoren. Agro-Vital Rino wordt dan gebruikt wanneer een zeer goede uitvloeiing van het spuitwater gewenst is. Door toevoeging Agro-Vital Rino aan de tankmix vloeit de vloeistof op een zodanige manier over het blad zodat ook bij moeilijk te bereiken plaatsen toch een optimale bedekking wordt verkregen.

Agro-Vital Rino is een speciaal ontwikkelde uitvloeier voor het bevochtigen van moeilijk te bevochtigen oppervlakten. Speciaal kan hierbij worden gedacht aan bladoppervlak met een waslaag of het bevochtigen van bepaalde soorten moeilijk te bevochtigen insecten. In de sierteelt wordt Agro-Vital Rino aanbevolen om het zichtbaar residu op het bladoppervlak te verminderen alsmede een snellere droging van het gewas te verkrijgen. Agro-Vital Rino is een nieuw type uitvloeier op basis van organo-gemodiceerde siloxane technologie. Agro-Vital Rino haar uitzonderlijk bevochtigend, uitvloeiend vermogen, als wel haar excellente opname versnellende eigenschappen zijn te danken aan de siloxane component, welke een zeer goed oppervlaktespanning verlagend effect heeft.

Toepassing:
gebruik Agro-Vital Rino in 0,01 tot maximaal 0,15% van de te gebruiken waterhoeveelheid (100-150ml per 100 liter water).

Bij toepassing in spruitkool een dosering toepassen van 0,025% met een maximum van 100ml bij 400 liter water.

Bij toepassing in appel en peer in de schimmelbestrijding 0,05-0.1% (50 –100ml per 100 liter water) met een maximum van 100 ml per ha.

Bij toepassing als insectenbestrijding in appel en peer 0,1% met een maximum van 200ml per ha.

In sierteeltgewassen 0,01-0,02 % (10-20ml per 100 liter water) met een maximum van 200ml per ha.

Mengvoorschrift:

vul de tank voor de helft van de gewenste waterhoeveelheid en voeg het te gebruiken gewasbeschermingsmiddel toe terwijl het roermechanisme in werking blijft. Voeg vervolgens de benodigde hoeveelheid Agro-Vital Rino toe. Vul de tank af tot de totaal benodigde hoeveelheid water. Houdt het roermechanisme in werking totdat de totale waterhoeveelheid is verspoten. Na het gebruik van Agro-Vital Rino uw apparatuur goed reinigen. Bij het reinigen wordt het gebruik van een speciaal tankreinigingsmiddel aanbevolen. Agro-Vital Rino is mengbaar met de meeste gewasbeschermingsproducten en bladmeststoffen. Neem bij twijfel over mengbaarheid contact op met uw leverancier. Agro-Vital Rino niet mengen met middelen op basis van bifenox.

Bewaring: bewaar Agro-Vital Rino bij voorkeur in uw gewasbeschermingsmiddelenkast. Vorstvrij bewaren.