Quadro

Het is bekend dat gewassen met een tekort aan nutriënten vatbaarder zijn, voor ziekten en abiotische stress. Bladbemesting met macro- en microelementen kan in dat geval zorgen voor een optimale aanvulling van nutriënten. Vanuit deze gedachte is ons nieuwe product Quadro ontwikkeld. Quadro wordt toegepast als bladmeststof en bevat Mangaan, Koper, Zink en Zwavel. Quadro is gemakkelijk toepasbaar in de gangbare schema’s en goed te mengen met de meeste gewasbeschermingsmiddelen.

 

Bekijk hier de Quadro folder