Quadro

Agro Vital- QUADRO is een bladmeststof met een samenstelling met koper, mangaan, zink en zwavel.

Het is bekend dat gewassen met een tekort aan nutriënten vatbaarder zijn, voor ziekten en abiotische stress. Bladbemesting met macro- en micro-elementen kan in dat geval zorgen voor een optimale aanvulling van nutriënten. Vanuit deze gedachte is ons nieuwe product Quadro ontwikkeld. Op veel bodemanalyses komt naar voren dat deze grond aanwezig zijn voor een optimale groei. Zwavel als hoofdelement is door diverse milieu maatregelen veel minder in de grond aanwezig dan enkele decennia geleden. Koper, mangaan en zink als sporenelementen komen steeds vaker als weinig aanwezig voor in bodemanalyse uitslagen. Deze elementen zorgen bij te lage gehaltes in de plant voor moeilijkheden bij de enzym productie, wat leidt langdurige stress verschijnselen.

Gebruiksaanwijzing:
Om een optimale werking van Quadro te verkrijgen is het raadzaam om Quadro toe te passen als stress door een gebrek aan deze elementen mag worden verwacht op basis
van de grondanalyses. Pas Quadro het liefst preventief toe. Gebruik minimaal 200 liter water per ha. Vul de tank half vol met water en voeg vervolgens met het roermechanisme ingeschakeld Quadro toe.

Dosering:
Bij herhaalde bespuitingen preventief enkele malen met 1,5 l/ha. Bij zichtbare gebrekverschijnselen 2,5 tot 3 l/ha.

Gewassen:
Toepasbaar in alle akkerbouw gewassen waar tekorten worden verwacht. Quadro is gemakkelijk toepasbaar in de gangbare schema’s en goed te mengen met de meeste gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk hier de Quadro Leaflet