P-Focus

P-Focus is een startmeststof met fosfaat die toegepast wordt in de rij. Groot voordeel is dat deze meststof goed is te mengen met allerlei fungiciden, zonder dat hierbij de doppen verstopt raken. P-Focus is een vloeibaar product met fosfaat. De fosfaten zijn aanwezig in een orthofosfaatcomplex. Deze fosfaten zijn onmiddellijk beschikbaar voor de plant, maar spoelen niet snel uit. Dit is een mooie aanvulling op de bodemfosfaat die bij koude temperaturen slecht beschikbaar is. Door zijn unieke gepatenteerde samenstelling is P-Focus goed mengbaar met diverse gewasbeschermingsmiddelen in een tankmix. De pH valt binnen een range van 7, hierdoor kan het product direct op zaad en plantgoed worden toegepast.

Dosering:

Toepassing in de rij: 50l P-Focus/ha (oplossen in minimaal 50 liter water per hectare).
Toepassing via bladbemesting: 20l P-Focus/ha (oplossen in minimaal 200l per hectare).

Totaal stikstof (N)………………… 10%
Fosfaat (P2O5)…………………….. 18%
Kali (K2O)…………………………….4%
Zwavel (S)……………………………. 1%
Mangaan (Mn)…………………….. 0,05%
Zink (Zn)………………………………0,05%

Soortelijk gewicht 1,28.
pH 7
Verschijning: bijna kleurloos.

Verpakking:

  • Can (25kg).
  • IBC (1250kg).

Bekijk hier de P-Focus folder