Intake

pH regulator met kleurindicator en uitvloeier
De waterconditioner met de zeer speciale eigenschap dat men aan de verkleuring van het water in de spuittank de juiste
pH af kan lezen. Dus geen geknoei met monsterflesjes en lakmoes papiertjes.

Toepassingsinformatie
• Direct juiste pH spuitwater aflezen d.m.v. kleurenindicator
• Juiste pH verhoogt de halfwaardetijd van gewasbeschermingsmiddelen
• Snellere opname van systemische middelen door aanzuren tot juiste pH

Levering in can van 5L

Zie ook  welke gewasbeschermingsproducten welke in 2023 zijn toegelaten volgens het CTGB wel en niet aangezuurd dienen te worden.

Klik hier voor de folder