Fortuna

Fortuna is een veresterde koolzaadolie en bevat onder andere 682,5 g/l vetzuren. Deze plantaardige olie bevochtigd het bladoppervlakte. Hierdoor is er een betere indringing en zorgt het voor een snellere opname, mede door een beter uitvloeiing. De werking van Agro-Vital Fortuna is te vergelijken met die van een minerale olie waaraan extra hulpstoffen zijn toegevoegd. Doordat Fortuna een hoog oppervlakte-actieve stof heeft vloeit deze beter uit en is het goed mengbaar met water. De waslaag in de bladcuticula wordt door de plantaardige olie verzacht of afgebroken. Doordat Fortuna in een dosering van slechts 0,5 liter per hectare is zeer geschikt om de werking van herbiciden en fungiciden te verbeteren. Met name in droge periode waarbij de waslaag dik is of een snelle werking van het GBM middel gewenst is, waarbij de verdamping en afregenen verminderd. Agro-Vital Fortuna kan gebruikt worden in tal van gewassen, zowel in de (glas) tuinbouw, akkerbouw en boomteelt. Onderzoek van Innoventis en IRS toont aan dat Fortuna gespoten in een halve dosering een vergelijkbare werking vertoont met de gangbare producten. Een product reductie van 50% dus.

O.a. geschikt voor toevoeging bij:
• Loofdoding aardappelen
• Bieten, granen en mais na opkomst onkruidbestrijding
• (Systemische) insecticide in uien

Verbetert de effectiviteit van
• Sulfuron ureumverbindingen herbicide (breedbladerigen)
• De werking van graan graminiciden (grassenmiddel)
• Triazool-fungiciden
• De indringing van insecticiden