Flex Fertilizer

Flex is een hoogwaardige vloeibare meststof, die bestaat uit ureumketens. Zie Agro-Vital Productoverzicht voor meer informatie (Pagina 44-45): 📄

Voordelen van ureumketens
Landurig beschikbaar in de grond.
Niet onderhevig aan uitspoeling.
Hoge stikstofeffcientie, waardoor besparing N-gift.
Snel opneembaar door de wortel.
Praktisch in gebruik.
Flex fertilizer voor Veehouders
Het doel bij Gras verbouwen is eiwit oogsten. Met flex fertilizer in grasland (24%N), verbouwt men kwaliteits eiwit. Gras met flex bemest heeft een lagere oeb, wat resulteert in lagere krachtvoerbenodigdheden. Voor meer informatie over de toepassing van Flex fertilizer in grasland, zie Agro-Vital Productoverzicht voor meer informatie (Pagina 44-45): 📄
Flex fertilizer in Mais
Flex fertilizer zorgt in Mais voor een snelle start. Door besparing op de N- en P- Gift, houdt u meer ruimte voor organische mest.
Flex fertilizer voor Akkerbouwers
Vloeibaar bemesten is exacter bemesten. Door Flex fertilizer te gebruiken kunt u:
0 – 20% besparen op de N-gift.
0 – 40% besparen op de P-gift.
Flex fertilizer minimaliseert bovendien de zoutlast op de bodem.
Flex fertilizer is beschikbaar in de volgende formuleringen: