Hi-Phos

Fosfaat bladmeststof ter voorkoming van fosfaatgebrek

Deze speciaal bladmeststof op basis van fosfaat, magnesium en kalium beïnvloed de knolzetting positief als deze wordt toegediend bij het begin van de knolzetting van de aardappelen. Tevens is het product uitermate geschikt bij fosfaatgebrek in o.a. maïs. Agro-vital Hi-Phos is een vloeibare bladmeststof voor gebruik in de land en tuinbouw. Agro-vital Hi-Phos wordt aanbevolen te gebruiken op die momenten wanneer de gewassen een hoge behoefte hebben aan de elementen fosfaat, kalium en magnesium.

Gehalte:
Fosfaat 44% als P2O5
Kalium 7.4% als K2O
Magnesium 8.0% als MgO

Toepassing:
Toepassen in minimaal 200 liter water per hectare.

Aardappelen:
1. Voor het induceren van extra knolaanleg.
10 l/ha Agro-vital Hi-Phos op het moment van begin knolzetting.

2. Voor het stimuleren van knolgroei.
5 l/ha Agro-vital Hi-Phos zodra de knolvulling begint en deze toepassing herhalen binnen 10 dagen. Voor een nauwkeurige bepaling van tweede toediening kan een bladanalyse een voordeel zijn.

Granen: bij granen een dosering van 5 liter per ha  vanaf het moment dat de stengel zich gaat strekken. Indien nodig deze bespuiting met veertien dagen herhalen. Op gronden met een laag gehalte aan fosfaat, kalium en magnesium kan een toepassing tussen het uitkomen van de aar en begin bloei raadzaam zijn.

Erwten en bonen: vanaf het moment dat de erwten en bonen 10- 15 cm groot zijn. Deze toepassing na 10 tot 14 dagen herhalen.

Bieten: toepassen vanaf het 4 tot 6 blad stadium. Herhaal indien nodig deze toepassing met een interval van 10 tot 14 dagen.

Bus goed schudden voor gebruik. Vul de tank voor de helft met water en laat het roermechanisme inwerking tijdens het toedienen van Hi-phos. Vul vervolgens de tank af tot de benodigde hoeveelheid water. Houdt het roermechanisme in werking tot de totale hoeveelheid is verpoten.

Mengbaarheid:
Agro-vital Hi-Phos is mengbaar met welhaast alle gewasbeschermingsproducten en bladmeststoffen. Agro-vital Hi-Phos niet mengen met bladmeststoffen op basis van Borium en met producten met een hoge pH. Bij twijfel is het raadzaam eerst informatie in te winnen bij uw dealer.

Bewaring:
Agro-vital Hi-Phos bewaren in de originele verpakking op een vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen houden.