Flex Fertilizer

Flex is een hoogwaardige vloeibare meststof, die bestaat uit ureumketens. Lees voor meer informatie in bijgaande folder: Flex fertilizer.

Voordelen van ureumketens
Landurig beschikbaar in de grond.
Niet onderhevig aan uitspoeling.
Hoge stikstofeffcientie, waardoor besparing N-gift.
Snel opneembaar door de wortel.
Praktisch in gebruik.
Flex fertilizer voor Veehouders
Het doel bij Gras verbouwen is eiwit oogsten. Met flex fertilizer in grasland (24%N), verbouwt men kwaliteits eiwit. Gras met flex bemest heeft een lagere oeb, wat resulteert in lagere krachtvoerbenodigdheden. Lees voor meer informatie over de toepassing van Flex fertilizer in grasland bijgaande folder Flex Fertilizer Grasland.
Flex fertilizer in Mais
Flex fertilizer zorgt in Mais voor een snelle start. Door besparing op de N- en P- Gift, houdt u meer ruimte voor organische mest.
Flex fertilizer voor Akkerbouwers
Vloeibaar bemesten is exacter bemesten. Door Flex fertilizer te gebruiken kunt u:
0 – 20% besparen op de N-gift.
0 – 40% besparen op de P-gift.
Flex fertilizer minimaliseert bovendien de zoutlast op de bodem.
Flex fertilizer is beschikbaar in de volgende formuleringen: