Flex 11

Flex 11 is een vloeibare meststof, speciaal voor de grasplant ontwikkeld. De vloeibare vorm zorgt voor een perfecte verdeling van het product. Flex 11 heeft daarnaast een unieke structuur, waarbij ureummoleculen op innovatieve wijze aan elkaar gekoppeld zijn in de vorm van ureumketens. Hierdoor ontstaat minimale vervluchtiging en wordt een optimale benutting van de stikstof gerealiseerd. De stikstof komt geleidelijk vrij, waardoor een continue toevoer van hoogwaardige amide stikstof en zwavel beschikbaar komt. Dit stelt de grasplant in staat
om hoogwaardig eiwit te vormen. Beter eiwit in eigen ruwvoer betekent minder behoefte aan andere externe eiwitbronnen, zoals soja- of raapschroot.