Efficiënt-N-t28

Efficiënt-N-t28 is een in Italië ontwikkelde stikstofmeststof met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen.

Samenstelling
28% Stikstof bestaande uit:
6% Ureum N en 22% Ureum Methanal N
<0,7% Biureet

Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van Efficiënt-N-t28. Vergeleken met kalkamonsalpeter als overbemesting in tarwe in de Po-vlakte tonen zelf een 7 maal hogere efficiëntie. Overbemesting met 35 kg stikstof uit kalkamonsalpeter werden vergeleken met een afrijpingziekte bespuiting met 7 kg zuivere stikstof uit Efficie-N-t 28 waarbij geen verschillen in opbrengsten konden worden waargenomen. Dit betekent een besparing van 28 kg zuivere N uit kalkamonsalpeter, wat overeenkomt met een ruime 100 kg KAS.

Aangezien Efficiënt-N-t28 gecombineerd kan worden met een afrijpingsziektebespuiting, kan de overbemesting met kunstmest achterwege blijven. In Italië wordt hetzelfde product met succes ingezet in allerlei gewassen welke een stikstofgebrek tijdens de groeiperiode vertonen.Efficiënt-N-t28 is verkrijgbaar in cans van 25 kilogram en in Multi-containers van 1250 kilogram.

Lees ook de onderzoeken naar toepassing van Efficiënt-N-t28 bij de teelt van wintertarwe.
Zaaizaad ontsmetting bemesting in wintertarwe Oktober_2011.
Toepassing Efficiënt-N-t28 in wintertarwe 2010.

Zie ook de Efficiënt-N-t28 folder