Calcifert S

Calcium en Zwavel zijn hoofdelementen en dus in hoge mate nodig voor de groei van een gezond en vitaal gewas.

Zwavelgebrek komt steeds vaker voor, doordat er minder depositie plaatsvindt vanuit de industrie.

Calciumgebrek komt ook veel voor op Nederlandse bodems. Calcium is belangrijk voor een gezond gewas, maar wordt ook toegepast om de structuur van gronden te verbeteren.

Met Calcifert S hebben we de ideale methode gevonden, om zowel Calcium als Zwavel in een gemakkelijk te verstrooien korrel toe te passen.

 

Bekijk hier de Calcifert S folder